AMSTERDAM - De zomers zijn de afgelopen decennia in Europese steden tot 2,2 graden Celsius warmer geworden. Dat blijkt uit een rapport van de milieuorganisatie WWF. Daarin worden de zomertemperatuurgegevens van zestien steden in de EU geanalyseerd. De stijging is hoger dan de schattingen van deskundigen van de Verenigde Naties voor de gemiddelde stijging van de temperaturen in de wereld.

De stijging van de gemiddelde zomertemperatuur (gerekend over de hele dag) was het hoogst in Madrid: met 2,2 graden Celsius tot 23,7 graden, gevolgd door Luxemburg (2 graden), Stockholm (1,5) en Brussel, Rome en Wenen (1,2). In Amsterdam en Parijs bedroeg de stijging 1 graad Celsius. Alleen in Dublin (0,7), Helsinki (0,8) en Kopenhagen (0,2) bleef de stijging onder de 1 graad Celsius.

Londen

Uit het rapport van het World Wide Fund for Nature (WWF) blijkt dat Londen de stad is waar de gemiddelde maximumtemperatuur in de zomer het meest gestegen is, 2 graden in de afgelopen dertig jaar, gevolgd door Athene en Lissabon (1,9 graad), Warschau (1,3) en Berlijn (1,2).

WWF zegt dat die hogere temperatuurstijging in grote steden deels te verklaren is door de 'hitte-eilanden' die veroorzaakt worden door de groeiende bevolking van de steden. De opeenhoping van gassen die worden uitgestoten als gevolg van energie-opwekking en -verbruik kan volgens Imogen Zethoven, directeur van de Global PowerSwitch!-campagne van WWF, een belangrijke oorzaak zijn, maar de precieze reden van de sterkere opwarming van de steden is volgens haar niet duidelijk.

Bevolkingsgroei

"Er is geen duidelijk verband tussen de warmte in de stad en de bevolkingsgroei." In de onderzochte periode is de bevolking van Londen met 1 procent gegroeid, terwijl die van Madrid verdubbeld is.

Zethoven vindt dat het er voor de steden somber uitziet. De opwarming van de aarde betekent dat deze trend zich voortzet en dat er een vicieuze cirkel ontstaat. Meer gebruik van airconditioning kan de risico's voor de gezondheid wel beperken, maar daardoor neemt de vraag naar energie toe, die voor het grootste deel van fossiele brandstoffen komt. En juist de uitstoot daarvan moet omlaag om de opwarming van de aarde te stoppen.

Intensere hittegolven

In het rapport van WWF wordt gewezen op de waarschijnlijkheid van vaker voorkomende en intensere hittegolven, droogtes en hevige regenstormen wanneer de gemiddelde temperaturen blijven stijgen. Al deze fenomenen zijn het gevolg van de opwarming van de aarde.

Verder wordt de nadruk gelegd op de rol die de energiesector in dit alles speelt: deze sector wordt in het rapport verantwoordelijk gesteld voor een belangrijk deel van de temperatuurstijging, aangezien 37 procent van de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 afkomstig is uit de verbranding van fossiele brandstoffen, met name steenkool.