Zaterdag 24 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Zomer vakantie bier drinken vrienden

NUcheckt: Onduidelijk of je een vreemde taal beter spreekt met drank op

NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Je spreekt een vreemde taal beter na het drinken van alcohol."
Door NU.nl/Shannon Bakker

Spreek je na een biertje met een minder opvallend accent Engels, of komt na een wijntje het Frans opeens vloeiender uit je mond? Je zou het wel denken als je de berichten leest die Metrotime.be en Het Laatste Nieuws in september hebben geplaatst. Uit onderzoek zou volgens de sites blijken dat je een vreemde taal net wat beter spreekt als je een lage hoeveelheid alcohol hebt gedronken.

Waar komt het vandaan? 

De bron van dit verhaal is een internationaal onderzoek dat in oktober 2017 werd gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd aan Maastricht University. De deelnemers waren vijftig studenten die het Duits als moedertaal hebben en die een Nederlandstalige bachelor Psychologie volgden. De helft van de studenten kreeg water te drinken, de andere helft wodka gemengd met bitter lemon.

De onderzoekers wilden dat de tweede groep een promillage van 0,4 had. Om deze reden hing de hoeveelheid alcohol per deelnemer af van het lichaamsgewicht. Voor iemand van 70 kilogram staat dit promillage ongeveer gelijk aan het drinken van twee glazen bier. De deelnemers hielden, nadat ze hadden gedronken, een gesprek van twee minuten in het Nederlands.

Uit het onderzoek bleek dat de Duitsers die alcohol hadden gedronken hun taalvaardigheid in het Nederlands niet hoger inschatten dan zij die geen alcohol hadden gedronken. Maar, onafhankelijke beoordelaars vonden wel dat de deelnemers die alcohol hadden gedronken beter Nederlands spraken dan de nuchtere deelnemers. De onderzoekers weten niet waarom de alcoholdrinkers beter Nederlands spraken. Ze denken dat alcohol de angst om fouten te maken vermindert, waardoor mensen vloeiender gaan spreken. Dit moet echter nog verder worden uitgezocht.

De onderzoekers schrijven in het artikel dat de resultaten erop wijzen dat alcoholgebruik spraakvermogen in een tweede taal kan verbeteren. Er moet wel nog bekeken worden in hoeverre dit effect afhankelijk is van de taal en afhankelijk is van de hoeveelheid alcohol die je hebt gedronken. En daarnaast moet dit resultaat in ander onderzoek bevestigd worden, voordat er stelligere uitspraken kunnen worden gedaan over alcohol en het spreken van een tweede taal.

Klopt het?

Ook taalonderzoeker Martijn Wieling van de Rijksuniversiteit Groningen geeft aan dat er weinig onderzoek is gedaan naar alcoholconsumptie en spreekvaardigheid in een tweede taal. "We weten nog niet zeker of alcohol ervoor zorgt dat je een tweede taal beter spreekt."

"Het onderzoek met de Duitse studenten die Nederlands als tweede taal hebben is hier wel een aanwijzing voor. We hebben zelf op het festival Lowlands gekeken of Nederlanders Engelse zinnen onder invloed van alcohol beter konden uitspreken. Hieruit bleek dat het Engels niet verbeterde door alcohol, maar ook niet verslechterde. Terwijl de deelnemers wel minder goed Nederlandse zinnen konden oplezen wanneer ze onder invloed van alcohol waren."

Volgens Wieling lijkt het dus dat alcohol in ieder geval geen slechte invloed heeft op de spreekvaardigheid in een tweede taal. "Ik verwacht wel dat als iemand nog meer alcohol drinkt dan is onderzocht, dit een negatief effect heeft op de spreekvaardigheid in een vreemde taal."

Waarom helpt alcohol misschien met het spreken van een andere taal?

Wieling suggereert dat een van de mogelijke redenen dat alcohol niet slecht of misschien zelfs goed is voor praten in een tweede taal, is dat je door alcohol wat losser bent. "Hierdoor denk je misschien wat minder lang na over hoe je iets moet zeggen, waardoor het inderdaad wat vloeiender klinkt."

"Een andere mogelijke oorzaak is dat je uitspraak door alcohol wat minder precies wordt, waardoor een eventueel buitenlands accent ook minder hoorbaar wordt. Maar dit zijn nu nog aannames, we weten nog niet hoe het daadwerkelijk zit."

Conclusie

Of je echt een vreemde taal beter gaat spreken als je een biertje of een wijntje op hebt, weten we nog niet zeker. Er is nog te weinig onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Voor Duitsers die Nederlands leren is wel uit één onderzoek gebleken dat alcohol misschien kan helpen om een vloeiender gesprek te voeren.

We beoordelen de stelling "je spreekt een vreemde taal beter na het drinken van alcohol" als onbewezen.


Lees meer over:

WetenschapNUcheckt

Aanbevolen artikelen