WAGENINGEN - Malariamuggen zijn mogelijk te misleiden met geuren die lijken op menselijke luchtjes. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit gaan dat de komende vijf jaar onderzoeken in samenwerking met twee vooraanstaande Amerikaanse universiteiten. Aan het onderzoek werken ook gezondheidsinstituten uit Tanzania en Gambia mee. Dat heeft een woordvoerder van de Wageningen Universiteit meegedeeld.

De Bill and Melinda Gates Foundation en de Amerikaanse Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) hebben maandag besloten 8,5 miljoen dollar (ongeveer 7 miljoen euro) beschikbaar te stellen voor het baanbrekende onderzoek. Jaarlijks lopen tussen de 300 en 660 miljoen mensen malaria op door een steek van een malariamug. Aan de besmetting overlijden wereldwijd ruim een miljoen mensen per jaar.

Mensenbloed

Vrouwelijke malariamuggen zuigen met een steek mensenbloed op, dat zij nodig hebben voor hun eitjesproductie. Zij vinden hun gastpersonen door geuren. Een klein deel van de muggen is besmet met een parasiet, die malaria veroorzaakt. Wanneer een besmet persoon opnieuw door een mug wordt gestoken, verspreidt de parasiet zich in de muggenpopulatie. Omdat de verspreiding zo razendsnel plaatsheeft, raken erg veel mensen in risicogebieden besmet met de ziekte.

Onderzoekers van de Vanderbilt University uit Nashville en de Yale University uit New Haven gaan voor malariamuggen aantrekkelijke, afstotende of verwarring stichtende geurstoffen ontwikkelen. Wageningse deskundigen testen die stoffen op muggen in laboratoria. De meest hoopgevende geurstoffen worden vervolgens getest in een nagebootste natuurlijke situatie in Tanzania. De laatste testen hebben plaats in daarvoor geselecteerde Afrikaanse dorpen.

Geurstoffen

Als de experimenten een gunstig resultaat hebben, kunnen dorpen en nederzettingen straks beschermd worden door muggen te misleiden met geurstoffen. Die zorgen ervoor dat mensen minder gestoken worden. Ook willen de onderzoekers insectenvallen met geurstoffen buiten de dorpen neerzetten.

Zij hopen dat daardoor het aantal gevallen van malaria sterk zal dalen. De projectleiders denken zelfs dat hun onderzoeksresultaten uiteindelijk ook ingezet kunnen worden tegen andere door muggenbeten veroorzaakte ziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en het West-Nijlvirus.