WIJK BIJ DUURSTEDE - Een jachthaven in Wijk bij Duurstede beleeft dinsdag een primeur: als eerste neemt de haven een Nederlandse vinding in gebruik die de drinkwaterleiding legionellavrij houdt. De Utrechtse commissaris van de koningin Staal verricht de inbedrijfstelling.

Het systeem is even doeltreffend als eenvoudig. Een elektrisch verwarmingslint in de waterleiding warmt het water in korte tijd op tot een temperatuur waarbij elke legionellabacterie het loodje legt. Er maakt ook een leegloopsysteem deel van uit.

Legiofreewater

Uitvinder is de Wijkse loodgieter Hans Korstanje. Hij heeft octrooi aangevraagd voor zijn 'Legiofreewater'. Onderzoek door het Bureau voor de Industriële Eigendom in Rijswijk loopt nu al maanden, maar tot nu toe is er geen vinding gevonden die er op lijkt. "Ik verwacht dat het wereldoctrooi elk moment afkomt", zei Korstanje maandag.

Douches

Direct na de ingebruikstelling in jachthaven De Lunenburg worden in Wijk bij Duurstede de douches van de sportaccommodatie van het Revius Lyceum in gebruik genomen. Ook deze douches zijn van de vinding voorzien.

Snel vermenigvuldigen

Legionella is een bacterie die van nature in niet-schadelijke hoeveelheden voorkomt in ons drinkwater. Wanneer dit water langere tijd stilstaat kan de bacterie zich snel vermenigvuldigen. Als dit water vervolgens wordt verneveld en het in de longen terechtkomt, is de kans op besmetting met de zogenoemde veteranenziekte groot.

Een gevaarlijke variant van legionella kostte in 1999 32 bezoekers van de Westfriese Flora hun leven.