UTRECHT - Het oudste Romeinse vrachtschip van Nederland ligt in Leidsche Rijn en dateert uit 85 jaar na Christus. Dat verklaarde archeoloog E. Graafstal van de gemeente Utrecht vrijdag na drie dagen van intensief archeologisch onderzoek tijdens opnames van het Britse televisieprogramma Time Team (Channel 4).

De afgelopen drie dagen hebben zo'n vijftig medewerkers van Time Team onderzoek gedaan naar drie Romeinse vindplaatsen in het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Time Team kreeg steun van tientallen archeologen en andere specialisten van de gemeente Utrecht, het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater Archeologie (NISA) en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Uniek

Graafstal noemt de datering van het in 2003 opgegraven schip, de De Meern 4, uniek. Uit de constructie kan worden afgeleid dat het schip een tussenvorm is van mediterrane en de inheemse scheepsbouwtechnieken. De schepen zijn daarmee voorlopers van het zogenaamde Swammerdamtype. Dat zijn Romeinse schepen uit de tweede eeuw, die in de jaren zeventig werden gevonden in de buurt van Swammerdam.

Volgens een woordvoerder van Time Team komt het niet vaak voor dat het programma opnames maakt buiten Groot Brittannië. In de dertienjarige geschiedenis van het populaire archeologieprogramma is dat slechts een enkele keer voorgekomen.

Helderheid

Time Team wilde helderheid verschaffen over de ouderdom van een groot Romeins vrachtschip, de De Meern 4, dat in 2003 is ontdekt in Leidsche Rijn, ongeveer tegelijkertijd met de berging van het meest complete en unieke Romeinse schip dat ten noorden van de Alpen is ontdekt, de De Meern 1.

Burgemeester Brouwer van Utrecht kondigde vrijdag aan dat op De Hoge Woerd, de locatie van het Romeinse Castellum in De Meern, gewerkt wordt aan een permanente tentoonstellingsruimte voor de grote hoeveelheid bijzondere vondsten die tien jaar archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn aan het licht hebben gebracht. Gestudeerd wordt op de wijze waarop De Meern 1 kan terugkeren, na volledige conservering bij de NISA in Lelystad.

De door Time Team gemaakte opnames worden in 2006 uitgezonden in diverse landen. Het is nog niet bekend wanneer en op welke zender de Nederlandse bewerking te zien zal zijn.