Wetenschappers hebben op een kleine steen in Zuid-Afrika een deel van een tekening die ongeveer 73.000 jaar oud is ontdekt. Het is de oudst bekendstaande abstracte tekening ooit.

Volgens de onderzoekers, die hun vondst in het wetenschappelijke blad Nature beschrijven, is de tekening met gele oker gemaakt. Een paar lijnen zijn te zien.

De ontdekking is gedaan in de Blombos-grot, die op het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika ligt. Hier vindt al sinds de jaren negentig wetenschappelijk onderzoek plaats, omdat er door de mens vervaardigde kunstvoorwerpen gevonden zijn.

Zo werd in 2011 een 100.000 jaar oude werkplaats gevonden in de grot. Ook toen werden er kunstvoorwerpen die met oker bewerkt waren aangetroffen. Men gebruikte die kleurstof voor decoratie of huidbescherming.

Volgens de wetenschappers is de tekening die nu ontdekt is een bijzondere vondst omdat de abstracte lijnen iets over de "moderne cognitie" van de mens tienduizenden jaren geleden zeggen.