KOPENHAGEN - Belgische onderzoekers hebben menselijke embryo's gekloond uit eicellen die in een laboratorium tot rijpheid waren gekomen. De vondst biedt mogelijkheden om het aantal embryo's dat kan worden gebruikt voor stamcelonderzoek drastisch te vergroten.

De twee wetenschappers van de universiteit van Gent presenteerden hun studie maandag tijdens een congres van de Europese Vereniging van Menselijke Reproductie en Ebryologie in Kopenhagen.

Tot nu toe was het alleen mogelijk om embryo's te klonen uit rijpe eicellen die waren overgebleven na een IVF-behandeling. Het aanbod van eitjes is gering, omdat de meeste voor de behandeling moeten worden gebruikt. Circa 10 procent van de eicellen is onrijp en kan niet voor IVF worden aangewend. Het is de Belgen nu gelukt om deze in een laboratorium te laten rijpen en vervolgens tot embryo's te klonen.

Beperkingen

Het succes van het onderzoek kent echter enkele beperkingen. De drie embryo's die op deze manier in Gent zijn gekloond hebben zich tot nu toe niet verder ontwikkeld dan circa tien cellen en dat is nog te weinig om stamcellen te kunnen distilleren.

Stamcellen zijn cellen die kunnen uitgroeien tot verscheidene celtypen. Embryo's bestaan in eerste instantie uitsluitend uit stamcellen.