GENEVE - Bloedtransfusies redden jaarlijks duizenden mensenlevens. Wereldwijd heeft echter 82 procent van de mensen geen toegang tot veilig donorbloed. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) dinsdag bekend.

Volgens WHO-directeur Jong Wook Lee is veilig donorbloed een van de meest fundamentele behoeftes voor de volksgezondheid van ieder land. Daarom vraagt de WHO dinsdag, op de internationale bloeddonordag, aandacht voor het onderwerp.

Malawi, een land waar 14 procent van de bevolking besmet is met HIV, heeft volgens de WHO in twee jaar tijd een betrouwbare bloedtransfusiedienst opgezet. Sindsdien is het aantal kinderen dat stierf aan bloedarmoede door malaria, met 60 procent gedaald, aldus de WHO.

Bloeddonoren

Volgens de WHO is het van levensbelang dat bloeddonoren hun bloed vrijwillig en zonder betaling afstaan. Deze donoren zijn zich volgens het VN-orgaan bewust van hun verantwoordelijkheid. Er zijn volgens de WHO echter wereldwijd slechts veertig landen met een vrijwiliige bloedtransfusiedienst. In minder dan dertig landen wordt die dienst door de staat gecoördineerd.

In de meest ontwikkelingslanden is de controle van donorbloed op infectieziektes als HIV en hepatitis B en C ver onder de maat. In Afrika is besmet donorbloed nog steeds de oorzaak van 5 procent van alle HIV-besmettingen.