Als een verdachte tijdens zijn verhoor stottert, wegkijkt en friemelt, hoeft dat niet te betekenen dat de persoon liegt. Zien of iemand niet de waarheid vertelt, is namelijk onmogelijk, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Het NSCR analyseerde opnamen van verdachtenverhoren, interviews en vragenlijsten. Hieruit blijkt dat zenuwachtig gedrag tijdens een verhoor voor verschillende interpretaties vatbaar is.

Omdat verhoren stressverhogend werken, is het heel normaal dat iemand zenuwachtig is. ''Zenuwachtig gedrag betekent dan juist niet dat een verdachte liegt", aldus de onderzoekers.

Volgens het NSCR kunnen het spreken met een hoge stem en minder bewegingen maken met handen en voeten wel duiden op liegen, maar wordt minder goed gelet op dit soort gedrag. Opgenomen beeld van een verhoor kan afleiden van de inhoud. 

Uit de studie kwam naar voren dat een 'leek' eerder dan een politieagent zou denken dat een verdachte liegt.

Het NSCR is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).