RIJSWIJK - Het gaat slecht met het konijn in Nederland. Van de totale Nederlandse konijnenpopulatie in 1994 was in 2004 nog maar eenderde over. Waarschijnlijk is een dodelijke variant van het konijnenvirus RHD de grote boosdoener, stelde Zoogdiervereniging VZZ donderdagavond.

In april maakte de Stichting Duinbehoud vanwege de zeldzaamheid van het dier al bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zeeland tegen het verlenen van ontheffing voor de konijnenjacht op Waterland Neeltje Jans. Het konijn is een beschermde diersoort, maar met een vergunning mag er van 15 augustus tot 31 december op worden gejaagd.