UTRECHT - Maar 40 procent van de vrouwen met een agressief type uitgezaaide borstkanker krijgt het daarvoor bestemde geneesmiddel. Het gebruik van dat middel, trastuzumab, bij zogeheten HER2-positieve uitgezaaide borstkanker is in Nederland bijna het laagst van alle West-Europese landen.

Dat blijkt uit een schatting van de BorstkankerVereniging in samenwerking met adviesbureau McKinsey. De vereniging heeft niet onderzocht waarom veel artsen kennelijk de bestaande behandelingsrichtlijn voor borstkanker niet volgen en geen trastuzumab voorschrijven aan vrouwen die het middel wel zouden moeten krijgen. Ze vermoedt dat de verklaring moet worden gezocht in de hoge kosten van het middel en de manier waarop het in de ziekenhuizen wordt gefinancierd.

De vereniging heeft een schatting gemaakt van het aantal vrouwen met deze vorm van borstkanker in het jaar 2004 en kwam op 928. Uit de verkoopgegevens van trastuzumab is af te leiden dat naar schatting 363 patiënten daarmee behandeld zijn.

Uit het onderzoek blijken grote verschillen per provincie. In Friesland krijgt maar 6 procent van de patiënten die met trastuzumab zou moeten worden behandeld, het middel daadwerkelijk. In Zeeland ligt dat percentage op 86.

De vereniging pleit voor afspraken tussen overheid, verzekeraars, ziekenhuisdirecties en artsen over navolging van de vastgestelde behandelingsrichtlijn en bekostiging van het medicijn.