Meer dan 1.200 instellingen in 123 landen hebben met een miljoen onderzoekers en burgers wereldwijd al een miljard natuurwaarnemingen bijeengebracht in de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

De site NatureToday meldt dat Nederland aan deze databank meer dan 28 miljoen waarnemingen heeft gemeld. Daarmee behoort het tot de landen die de meeste bijdragen hebben geleverd aan de GBIF.

De databank van GBIF brengt de diversiteit aan dier- en plantensoorten op onze planeet in kaart. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen en beschermen van natuur en milieu.

Bij het GBIF zijn honderden publieke en private organisaties uit allerlei landen aangesloten. De verzamelde informatie is voor iedereen beschikbaar, zodat bijvoorbeeld wetenschappers en natuurbeschermers maar ook burgers eraan kunnen werken om onze planeet gezond te houden.

De miljoenen waarnemingen uit ons land worden gecoördineerd door de stichting NLBIF. Deze zijn afkomstig van instituten als Wageningen Environmental Research en het NIOZ, Universiteiten en (semi-)overheidsorganisaties als STOWA, het RIVM en Rijkswaterstaat. Ook particuliere organisaties als Sportvisserij Nederland en RAVON leveren een bijdrage.

Gebruikers van de GBIF hebben in 2017 wereldwijd 845 miljard waarnemingen gedownload. Dat is een stijging 200 procent ten opzichte van 2016.