Een tekening van een Australische kaketoe in een Vaticaans manuscript werpt mogelijk een nieuw licht op de handelsroute tussen Europa en Zuidoost-Azië.

De schets is gemaakt door Frederik II die tussen 1220 en 1250 keizer was van het Heilige Roomse Rijk. Hij maakte een afbeelding van een vogel die hij cadeau had gekregen van handelsreizigers. Van Frederik is bekend dat hij er een verzameling exotische vogels op nahield.

Onderzoek van de Universiteit van Melbourne heeft uitgewezen dat de tekening van de papegaai tussen 1241 en 1248 is gemaakt, naar alle waarschijnlijkheid door de keizer zelf.

Volgens hoofdonderzoeker is de tekening van de kaketoe belangrijk, omdat het impliceert dat de handelsroutes die vanuit Azië via het Midden-Oosten naar Europa liepen veel ouder zijn dan werd gedacht. Lang werd aangenomen dat die pas halverwege de vijftiende eeuw zijn opgebloeid, zo'n 250 jaar na de regeerperiode van Frederik.

Een eerder ontdekte tekening van een kaketoe, die in het wild alleen voorkwam in het noordelijke puntje van Australië, Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië, werd gedateerd rond 1493. Nu blijkt dat de vogel bijna drie eeuwen eerder zijn intrede in Europa heeft gedaan. Dit betekent dat de handelsroutes ook ouder zijn dan gedacht.

De zevenhonderdjarige tekening is aangetroffen in een Vaticaans manuscript, als onderdeel van het boek De Kunst van Jagen met Vogels. In dat boek spreekt Frederik II over de kaketoe als een geschenk van de "sultan van Babylon".

Onderzoekers zijn het erover eens dat dit de toenmalige sultan van Egypte moet zijn geweest. Dit toont aan dat de handelsroute via het Midden-Oosten liep.