Voor de kust van Den Haag komt een testgebied, waar wetenschappers, overheden, bedrijven en andere organisaties op open zee allerlei onderzoeken kunnen doen en technologische innovaties kunnen testen.

Deelnemers kunnen hun producten en vindingen onder zware omstandigheden uitproberen. Het kan gaan om boeien met sensoren waarmee schepen worden waargenomen, metingen van de wind, de stroming en golven.

De gegevens worden realtime naar de wal gestuurd en verwerkt. Hiermee kunnen nieuwe systemen worden ontwikkeld voor de maritieme sector. Volgens de gemeente Den Haag is dit ''slimste stukje Noordzee'' uniek in de wereld.

De proeftuin begint direct buiten de haven van Scheveningen en zal zo'n 10 bij 10 zeemijl groot worden. Dat is omgerekend is ongeveer 343 vierkante kilometer. Het gebied komt buiten het vaarwater van de beroepsvaart en wordt begrensd met boeien. Deze week begint de aanleg ervan.

Het project duurt vier jaar en kost bijna 4,3 miljoen euro. De Europese Unie draagt 1,7 miljoen euro bij. Er hebben zich al vijftien bedrijven aangemeld.