Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Dijk

Onderzoek naar sterkte van dijken bij extreem weer

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn woensdag gestart met een tweedaagse proef op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel. De proef moet duidelijk maken hoeveel water een dijk kan hebben voordat er een kritieke situatie ontstaat.
Door ANP

Vanuit een geperforeerde buis van 30 meter lang zal een grote hoeveelheid water over het binnentalud van de dijk stromen. De hoeveelheid kan oplopen tot tienduizend emmers water per uur.

De proef zou eigenlijk vorig jaar augustus worden gehouden op de Kattendijk in Gouderak. Maar na nog geen uur moesten de werkzaamheden daar worden gestaakt, omdat het talud begon te verzakken.

Bij de zogeheten infiltratieproef wordt de waterdruk in de dijk geleidelijk opgevoerd. Meetapparatuur houdt bij wat er zich in het dijklichaam afspeelt. De proef is bedoeld om na te gaan wat er gebeurt als golven bij extreem weer over de dijk slaan. Hierdoor kan het binnentalud zoveel water te verwerken krijgen, dat de dijk verzadigd raakt en dreigt te bezwijken.

Het project in Nieuwerkerk gebeurt onder auspiciën van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en alle waterschappen. Die hebben ervoor gekozen het proefproject in het laagwaterseizoen te houden om risico's uit te sluiten.

Aanbevolen artikelen