Leidse studenten hebben bij archeologische opgravingen twee graven uit de zevende eeuw ontdekt. Een studente archeologie ontdekte een van de graven tijdens een practicum, dat tijdens het eerste jaar van de studie deel uitmaakt van het lesprogramma.

In de goed bewaarde graven werden twee skeletten van jonge mannen aangetroffen. Het ene skelet is gevonden met een kort zwaard aan de gordel, het tweede met diverse kledingspelden, een gordel met grote gesp en een brok metaal.

De graven zijn volgens de Universiteit Leiden interessant, omdat er weinig bekend is over de tijd waarin de gevonden personen leefden. De universiteit hoopt dat daar na onderzoek naar de skeletten en grafgiften meer over te zeggen is.

De vondsten worden in een laboratorium verder onderzocht met DNA-testen en isotopenonderzoek. 

Sportvelden

Jarenlang sportten studenten op de velden aan de Plesmanlaan in het Bio Science Park op slechts 1 meter boven de resten uit de zevende eeuw.

Als voorbereiding op de bouw van nieuwe gebouwen is onderzoek gedaan naar wat zich in de bodem bevindt. Dat is gebruikelijk bij bouwvoorbereidingen. Tijdens die onderzoeken werden de vondsten gedaan.

Een aantal jaar geleden groeven studenten, eveneens tijdens hun opleiding, een grote nederzetting op uit de zesde en zevende eeuw. Dit gebeurde aan de andere kant van de A44.