Archeologen hebben in het zuiden van Irak de resten van een zeker vierduizend jaar oude Soemerische haven blootgelegd. ''Dit is de oudste haven die ooit in Irak is opgegraven'', zeiden de wetenschappers van een universiteit in Rome. Alleen een haven van rond het begin van onze jaartelling werd eerder gevonden.

De bij toeval gevonden haven kan meer licht werpen op een van de oudste beschavingen ter wereld.

De Soemeriërs streken meer dan zesduizend jaar geleden neer in Mesopotamië, een gebied in het huidige Irak dat als wieg van de beschaving geldt. Daar ontwikkelden ze hun schrift, het wiel, de ploeg, bewatering, de dag van 24 uur en ze stichtten er de eerste stadstaat.

Het havenbassin is honderddertig meter lang en veertig meter breed en heeft een inhoud van zo'n negen olympische zwembaden. Het bassin kan ook hebben gediend als reservoir of als dam tegen overstromingen.

Volgens de onderzoekers duidt de vondst erop dat de Soemerische stadstaten veel langer in verbinding stonden met de rivierdelta's van de Eufraat en de Tigris dan eerder werd aangenomen.