Het beeld dat er een uittocht van toptalent plaatsvindt in de Nederlandse wetenschappelijke wereld, klopt niet helemaal, meldt de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschap (KNAW). Wel zijn er maatregelen nodig om zo'n exodus in de toekomst te voorkomen.

Een adviescommissie van het KNAW bekeek hoe de internationalisering van de academische wetenschap in Nederland zich in het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. Ook werden 39 onderzoekers uit binnen- en buitenland geïnterviewd en werd er een bijeenkomst georganiseerd voor bestuursleden van wetenschappelijke instituten. 

De uitkomsten werden vergeleken met cijfers uit China, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

Het beeld van vertrekkende wetenschappers dat regelmatig in de media en op universiteiten wordt geschetst, klopt niet helemaal, is de conclusie van het rapport De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland. Er vertrekken niet alleen topwetenschappers uit Nederland, maar er komen ook veel internationale onderzoekstalenten naar ons land toe, en Nederlandse wetenschappers die in het buitenland hebben gewerkt keren terug. Daardoor zijn de in- en uitstroom min of meer in balans, aldus het KNAW. 

Subsidies

Volgens het adviesinstituut vertrekken de meeste Nederlandse wetenschappers naar de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Inkomende wetenschappers komen het vaakst uit Duitsland en Italië. 30 procent van het wetenschappelijk personeel in Nederland heeft een buitenlandse afkomst.

In internationaal verband doet Nederland het goed op het gebied van de kwaliteit van onderzoek, de wetenschappelijke infrastructuur, de balans tussen werk en privé en de kwaliteit van onderwijs voor kinderen van internationale wetenschappers die zich hier vestigen. Ons land scoort slechter op het gebied van diversiteit en de beschikbaarheid van onderzoeksgeld.

Zo'n 90 procent van die buitenlandse talenten blijft in Nederland, mede dankzij hooggewaardeerde subsidies, zoals onderzoeksbeurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de regeling waarmee 30 procent van hun inkomen wordt vrijgesteld van belasting. 

Uittocht

Het genootschap van topwetenschappers waarschuwt wel dat minder structurele financiering in het algemeen, en dalende onderzoeksbudgetten voor nieuwsgierigheidsgedreven (fundamenteel) onderzoek in het bijzonder, in de toekomst tot een uittocht kunnen leiden.

Het is belangrijk dat niet wordt getornd aan de bestaande subsidies en dat de Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten zich meer als één front presenteren, aldus het KNAW.