Het is een kogel van silicium van nog geen 10 centimeter diameter en weegt precies 1 kilo. Dit glanzende voorwerp is een prototype van de nieuwe Duitse standaardkilo en is voor een miljoen euro verkocht aan Taiwan. Dat meldt het natuurkundig instituut PTB in Braunschweig.

De huidige standaardkilo ligt in Parijs, maar moet in 2019 vervangen worden omdat er afwijkingen zijn ontstaan in vergelijkingen met de controle-exemplaren.

Net als bij de meter zoeken wetenschappers naar natuurkundige formules om deze eenheid te berekenen. De formule voor de kilo kan worden berekend via de constante van Planck, aangeduid met h.

Er is alleen onenigheid over hoe die constante berekend moet worden. Amerikanen gebruiken een speciale Kibble-weegschaal terwijl Duitsers het aantal atomen in een bol zuiver silicium tellen.

Op 20 mei 2019 wordt de precieze formule voor de kilo vastgesteld. Vooruitlopend daarop heeft Duitsland alvast acht standaardkilo's gemaakt.