CHICAGO - Bij matige tot zware depressies in een vroeg stadium kan psychotherapie net zo effectief zijn als medicatie. Dat is de maandag gepubliceerde uitkomst van een Amerikaanse studie, die haaks staat op de gangbare praktijk.

"Over het geheel genomen steunen de resultaten de huidige richtlijnen van de Amerikaanse Associatie voor Psychiatrie niet", stellen de onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania. Volgens die richtlijnen hebben de meeste patiënten in dat stadium medicijnen nodig.

De wetenschappers onderzochten 240 matig tot zwaar depressieve poliklinische patiënten. Sommigen van hen kregen medicijnen en anderen één of twee keer per week 50 minuten cognitieve therapie. Na zestien weken was in zowel de groep die medicijnen kreeg als in de groep die pschychotherapie kreeg, bij 58 procent van de patiënten de behandeling aangeslagen.