Een stijging van de zeespiegel met 1,8 meter binnen tachtig jaar door de afname van de massa van de Antarctische ijskap kan op sommige plekken niet worden uitgesloten. De totale stijging van de zeespiegelstijging is daarmee groter dan gedacht. 

Dit schrijven onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht in het wetenschappelijk tijdschrift Natural Hazards and Earth System Sciences

Volgens de onderzoekers stijgt de zeespiegel op sommige plekken veel meer dan op andere plekken in de wereld. Regionaal is de verandering afhankelijk van oceaanstromingen, de uitzetting van het water onder hoge temperaturen en de afstand ten opzichte van de grootste ijskappen. Deze factoren bij elkaar creëeren zogenaamde hotspots, waar meer zeespiegelstijging is dan op andere plaatsen.

De wetenschappers stellen dan ook dat de stijging van de zeespiegel bij deze hotspots veel groter is dan eerder gedacht. "Een schatting van de bovengrens kan daarom wel een meter boven de gemiddelde schatting liggen en een zeespiegel stijging van 1,80 meter deze eeuw kan dan ook niet worden uitgesloten", aldus Renske de Winter van de Universiteit Utrecht.

Bandbreedte 

Zij onderzocht samen met Utrechtse collega's en onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) wat de invloed op de zeespiegel is als de hele mogelijke bandbreedte voor de bijdrage van de ijskappen wordt meegenomen.

"Wij hebben gekeken naar de totale range van ijsdynamische bijdrage van de ijskappen van Groenland en Antarctica, inclusief bijdragen aan zeespiegelstijging die deze eeuw niet ondenkbaar zijn, maar wel een kleine kans hebben. Bovendien zijn de gevolgen daarbij groot."

De kust van Nederland ligt niet in een hotspot. Toch kan ook in Nederland de zeespiegel deze eeuw met 1,5 meter stijgen, stelt De Winter.

"Wij zijn in Nederland als beste voorbereid op een stijgende zeespiegel, omdat we een geschiedenis hebben waarin we ons moeten verdedigen tegen overstromingen. Voor laaggelegen en dichtbevolkte gebieden zoals de Mekongdelta in Vietnam, dat ook nog eens te maken heeft met extreme bodemdaling, zal de stijgende zeespiegel een veel groter probleem vormen. Hoe dan ook zullen de risico's van overstroming vele malen groter worden."