DE BILT - Nederland kan in de toekomst te maken krijgen met superstormen die zich tot nu toe nog nooit hebben voorgedaan. Dat blijkt uit een promotie-onderzoek van H. van den Brink aan de Universiteit van Utrecht. De KNMI heeft het onderzoek begeleid. De resultaten zijn woensdag gepresenteerd.

Superstormen zijn stormen met ongekende windsnelheden en zeer extreme neerslag. Ze ontstaan als twee stormdepressies samenkomen. Van den Brink kan niet exact aangeven hoe groot de kans is dat een dergelijke storm opduikt.

Dijken

Volgens het onderzoek kunnen, door het broeikaseffect op luchtstromen, de superstormen in de toekomst naar Europa schuiven. De stormen hebben zich, aldus Van den Brink, in het verleden al voorgedaan in de Verenigde Staten. De onderzoeksresultaten zijn volgens de promovendus belangrijk om te bepalen hoe hoog de dijken in de toekomst moeten worden.

In Nederland geldt nu als norm dat een zeedijk zo hoog moet zijn dat de kans dat hij doorbreekt per jaar een op de 10.000 is. Volgens Van den Brink betekent dit vrij vertaald dat een Nederlander 1 procent kans maakt tijdens zijn leven een dijkdoorbraak mee te maken. Hij sluit niet uit dat waterschappen de dijken in de toekomst moeten verhogen.