GENEVE - Voor honderden miljoenen Aziaten dreigt een watertekort, omdat gletsjers in de Himalaya snel smelten. De ijsmassa's, die de rivieren in Nepal, India en China grotendeels van water voorzien, slinken snel door de opwarming van de aarde. Dit blijkt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds.

Het smeltwater zal aanvankelijk grootschalige overstromingen veroorzaken. Binnen enkele decennia zal het waterniveau echter zo ernstig dalen, dat grote economische- en milieuproblemen ontstaan. De gletsjers slinken jaarlijks ongeveer 10 tot 15 meter.

Onmiddellijke actie

Het Wereld Natuur Fonds pleit voor onmiddellijke actie tegen klimaatverandering om het smeltingsproces van de gletsjers te vertragen. Een woordvoerster van de organisatie roept de deelnemers van de G8 top over klimaatverandering, die deze week in de Britse hoofdstad Londen wordt gehouden, dan ook op het probleem hoog op de agenda te zetten.

Kilimanjaro

Ter voorbereiding van de top zijn ministers van Milieu en Energie uit twintig landen in Londen bijeen. Een foto van de Kilimanjaro zonder besneeuwde top moet hen duidelijk maken hoe ernstig het klimaatprobleem is en dat snelle actie geboden is.