AMSTERDAM - Wetenschappers en onderwijsexperts vinden dat wetenschap en techniek een onderdeel moeten vormen van het onderwijs op de basisschool. Dat zou de onderzoekende houding die elk kind van nature heeft, stimuleren.

Dit zei prof. dr. W. Levelt, president van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW) woensdag in Amsterdam bij de presentatie van een rapport van deskundigen aan het Platform Bèta Techniek. Op basis van dit advies is tegelijkertijd het startschot gegeven voor een zogeheten pilotproject gericht op het stimuleren van onderzoekend leren van jongeren in het basisonderwijs.