Zondag 22 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Miljoenen aan wetenschappelijke subsidies onwettig verstrekt'

Subsidie-instantie ZonMw heeft afgelopen jaren miljoenen euro's aan subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek op onwettige wijze toegekend. 
Door ANP

Leden van de commissie van ZonMw die subsidieaanvragen beoordeelt, hebben zelf ook subsidieaanvragen bij ZonMw ingediend. Deze praktijk is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dat heeft de bezwarencommissie van ZonMw begin vorig jaar geconcludeerd, nadat een van de benadeelde subsidieaanvragers beroep had aangetekend, meldt het onderzoeksprogramma Argos.

Uit onderzoek van Argos bleek dat bij de subsidieaanvragen in 2015 van de zeventien commissieleden er zeven zelf om onderzoeksgeld vroegen. In totaal kwamen tien van de 49 aanvragen van leden van de beoordelingscommissie.

Bezwarencommissie

Uit de documenten van de benadeelde subsidieaanvrager, een onderzoeker uit het VU Medisch Centrum, komt naar voren dat zijn aanvraag voor een subsidie van 500.000 euro werd afgewezen door een commissie waarvan één lid zelf een concurrerende aanvraag had ingediend. Die aanvraag werd wel gehonoreerd.

Na de conclusie van de bezwarencommissie kreeg de aanvrager alsnog subsidie. De commissie van ZonMw hield dat echter geheim voor de andere aanvragers, hoewel de bezwarencommissie van mening was om ook andere aanvragen opnieuw te laten beoordelen.

ZonMw heeft laten weten dat het beoordelaars inmiddels heeft verboden om tevens een aanvraag in te dienen. Behalve bij het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, daar is de onreglementaire werkwijze nog steeds toegestaan.

Aanbevolen artikelen