WASHINGTON - Mensen met kanker in een gevorderd stadium hebben baat bij deelname aan experimenteel onderzoek naar de werking van nieuwe middelen. Uit een Amerikaans onderzoek onder bijna 12.000 kankerpatiënten die niet reageerden op de gangbare behandeling, blijkt dat bijna de helft enige tot aanzienlijke verbetering ondervindt van middelen die nog in de testfase zijn.

De onderzoekers van de National Institutes of Health hebben hun bevindingen gepubliceerd in het jongste nummer van het gezaghebbende medische vaktijdschrift The New England Journal of Medicine.

Ze analyseerden 460 klinische tests van experimentele anti-tumormiddelen. 11 procent van de onderzochte patiënten ondervond een aanzienlijke afname van de ziekteverschijnselen, 34 procent enige afname.

Bijwerkingen

Van de deelnemers aan de experimentele onderzoeken had 14 procent last van bijwerkingen. Daarvan was er in ieder geval een ernstig. Het beste resultaat levert een behandeling met een combinatie van al goedgekeurde middelen en middelen in de testfase, aldus de onderzoekers.