RIJSWIJK - Mensen die dagelijks roken, lopen vaker rond met zelfmoordneigingen dan niet-rokers. Dat is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten maandag zijn gepubliceerd in het vakblad Archives of General Psychiatry van de American Medical Association.

Volgens de onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Michigan, wordt al sinds de jaren zeventig een verband gelegd tussen roken en zelfmoord. Dat stuitte echter op verzet omdat aan rookgedrag vaak depressieve klachten ten grondslag zouden liggen. De Amerikaanse wetenschappers zeggen dat zij in hun onderzoek met dat vermeende verband rekening hebben gehouden.

De wetenschappers hebben voor hun onderzoek een groep van negenhonderd mensen sinds 1989 gevolgd. De deelnemers zijn sindsdien drie keer ondervraagd over hun huidige en voormalige rookgedrag, drugsgebruik en eventuele depressieve klachten en zelfmoordplannen.

Tijdens het ruim tien jaar durende onderzoek deden negentien proefpersonen een zelfmoordpoging en gaven 130 deelnemers aan met zelfmoordplannen rond te lopen. De onderzoekers corrigeerden hun gegevens aan de hand van de mate waarin de betreffende proefpersonen eerder psychiatrische klachten hadden gehad en drugs of medicijnen hadden gebruikt.

Ook na die statistische correctie luidde hun conclusie dat mensen die roken, vaker zelfmoordplannen hebben. Dat geldt overigens niet voor personen die vroeger hebben gerookt maar daarmee gestopt zijn. De wetenschappers zeggen geen medische verklaring te kunnen geven voor hun bevindingen.