De Romeinen maakten al veel eerder gebruik van loden pijpen in hun rioleringen dan tot nu toe werd aangenomen, zo blijkt uit nieuwe boringen in de grond rond de Italiaanse stad Rome.

Al rond het jaar 200 voor Christus legden de Romeinen waarschijnlijk een netwerk van loden pijpen aan om water uit het riool af te voeren in zee.

Tot nu toe namen wetenschappers aan dat het gebruik van lood in Rome pas 150 jaar later op grote schaal plaatsvond. Dat melden Franse en Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Havens

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door op 177 plaatsen rondom Rome oude grondlagen te onderzoeken. Ze deden boringen in twee gebieden waar de resten van de oude Romeinse havens Ostia en Portus zijn gevonden, zo meldt nieuwssite Phys.org.

Het is al langer bekend dat in deze gebieden rioleringen waren aangelegd om vies water in zee af te voeren. De meeste archeologische onderzoeken wezen er tot nu toe op dat de oude Romeinse rioleringsbuizen tot het jaar 50 voor Christus werden gemaakt van hout of aardewerk.

Bij nieuwe boringen zijn echter bijzonder veel looddeeltjes aangetroffen in grondlagen die aan de oppervlakte lagen tussen het jaar 200 voor Christus en 250 na Christus. Dit wijst erop dat er in deze periode (voor de bouw van het Colosseum, zie foto) al een groot aantal loden rioleringspijpen in de grond zaten.