Hommelkoninginnen die worden blootgesteld aan bepaalde insecticiden zijn daarna veel minder productief in de voortplanting. Daardoor loopt de hommelpopulatie gevaar.

Dat schrijven ecologen in een studie gepubliceerd in Nature: Ecology & Evolution. De voornaamste conclusie is dat de kans dat een hommelkoningin een nieuwe kolonie sticht na blootstelling aan de stof thiamethoxam met meer dan een kwart afneemt. Thiamethoxam is een bestandsdeel van veel bestrijdingsmiddelen.

Het vergroot de kans dat wilde populaties in bepaalde regio's op termijn uitsterven aanzienlijk. Onderzoekers van de Canadese University of Guelph bekeken wat blootstelling van hommelkoninginnen aan thiamethoxam in het voorjaar voor gevolgen had op de eierproductie, later in het seizoen.

Ze stelden driehonderd koninginnen, de helft van onderzochte exemplaren, die succesvol uit de winterslaap waren gekomen twee weken bloot aan insecticide-concentraties die gelijk zijn aan die in stuifmeel en nectar. Daarna werd tien weken lang het sterftecijfer en 'eierleggedrag' gemonitord. Daaruit bleek dat er 26 procent minder kans is dat koninginnen na langdurige blootstelling aan thiamethoxam een nieuwe kolonie starten.

De ecologen stellen aan de hand van een rekenkundig model dat dit de kans op het lokaal uitsterven van hommels aanzienlijk vergroot. Franse wetenschappers stelden in 2012 al dat bijen verdwalen door middel van thiamethoxam.