Archeologen denken bewijs te hebben gevonden waaruit zou blijken dat aboriginals al ruim 65.000 jaar geleden op Australië te vinden waren, zeker tienduizend jaar eerder dan aanvankelijk werd aangenomen.

Dat stellen de onderzoekers na onderzoek in een grot in het nationale park Kakadu. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

In totaal werden zo'n elfduizend voorwerpen opgegraven waaronder slijpstenen en bijlen. Op de locatie is sinds de jaren zeventig al meerdere malen gegraven en onderzoek gedaan. Door het gebruik van nieuwe technieken is het makkelijker om de ouderdom van de spullen met zekerheid vast te stellen.

De gevonden objecten zijn onderzocht middels een speciale lichttechniek waaruit blijkt hoe lang geleden mineralen zijn blootgesteld aan zonlicht. Sommige voorwerpen blijken al ongeveer 65.000 jaar te bestaan. Er werden zelfs spullen aangetroffen die mogelijk tot 80.000 jaar oud zijn.

Afrika

"Mensen zijn hier veel eerder aangekomen dan gedacht, dat betekent ook dat zij veel eerder Afrika hebben verlaten om zo via Azië Australië te bereiken", zegt onderzoeker Chris Clarkson van de Universiteit van Queensland.

"Het betekent ook dat de overlap met de megafauna in het land veel langer is dan gedacht", vertelt Clarkson. Onder de megafauna worden grote Australische dieren verstaan die inmiddels zijn uitgestorven, zoals buidelleeuwen en de Diprotodon (een beerachtige). "De overlap duurde misschien zo'n 20.000 tot 25.000 jaar."