AMSTERDAM - In België is nu officieel sprake van een epidemie en ook in Nederland zijn al veel kleine kinderen en 65-plussers door de griep getroffen. Dat meldt de Nederlandstalige website 'De Grote Griepmeting' , die aan de hand van de meldingen van ruim 19.000 vrijwillige 'griepmeters' al een week geleden alarm sloeg over de op handen zijnde griepgolf.

"We zagen een scherpe stijging van het aantal ziekmeldingen. Dat was een duidelijk voorteken van een epidemie," vertelt Carl Koppeschaar, van de populair-wetenschappelijke website Kennislink en initiatiefnemer van De Grote Griepmeting. "Ook zagen we aan de hand van metingen in andere landen dat de griep zich vanuit Spanje en Italië noordwaarts verspreidde.

Onder vuur

Op dit moment ligt Nederland van twee kanten onder vuur. Vanuit Vlaanderen is de griep via Brabant in het land gekomen, terwijl vanuit Duitsland de griep het oosten van Nederland binnendringt.

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, NIVEL, dat de metingen coördineert van huisartsen die zich als 'peilstation' hebben opgegeven, bevestigt de op handen zijnde griepgolf. "Ten opzichte van week de laatste week van januari is in de eerste week van februari een verdubbeling van het aantal nieuwe griepgevallen opgetreden," zegt huisarts Aad Bartelds, projectleider van de peilstation- huisartsen bij het NIVEL. "We zien in een week tijd een stijging van 54 gevallen per 100.000 inwoners naar 98 per 100.000.

De meldingen komen uit het hele land. In het zuiden worden meer patiënten gezien dan in de noordelijke provincies en op het platteland meer dan in de grote steden. De kleinste kinderen zijn het meest betrokken, gevolgd door de 65-plussers. Hieraan is goed te zien dat de influenza 'uitgebroken' is."

De Belgische viroloog prof.dr. Marc Van Ranst van de Katholieke Universiteit Leuven heeft zijn handen vol aan de griepgolf die op dit moment door België raast. "Ik verwacht dit jaar een epidemie als in 2002-2003," vertelt Van Ranst: "Dat wil zeggen: laat in het seizoen en vrij langdurig, maar zonder een zeer hoge piek."

Griep, of influenza, begint zeer plotseling, met hoge koorts tot 40 °C, aandoeningen van de ademhalingswegen (keelpijn, hoest en snotterigheid) en algemene tekenen en spierpijn en hoofdpijn. De behandeling van griep bestaat uit het bestrijden van koorts (geen aspirine gebruiken bij jongeren!), rust en voldoende drinken.

Isoleren

Het isoleren van de patiënt verhindert dat de omgeving geïnfecteerd wordt. Voor risicogroepen komen nu ook specifieke antivirale middelen in aanmerking, mits die 48 uur na de eerste ziekteverschijnselen worden toegediend. Deze middelen verminderen de ernst van de symptomen en de duur van de ziekte, alsook het risico op complicaties. Ze zijn uitsluitend verkrijgbaar op medisch voorschrift en worden niet vergoed door de verzekering.