Nederland telt bijna 1.300 meercellige soorten in de Noordzee. Dat hebben onderzoekers van Wageningen Marine Research, GiMaRIS en Naturalis Biodiversity Center vastgesteld. Zij hebben een nieuwe soortenlijst opgesteld, die digitaal beschikbaar is.

''Niet eerder hebben we zo’n complete lijst gehad van het leven in de Nederlandse Noordzee'', zegt onderzoeker Oscar Bos op de site Naturetoday.

Hij werkte vanuit Wageningen Marine Research mee aan het samenstellen van de lijst. ''Veel mensen hebben geen idee wat er allemaal leeft in zee en hoe kleurrijk het onder water is.''

Het totale aantal zout- en brakwatersoorten in Nederlandse wateren (Noordzee, Waddenzee, Zeeuwse Delta) bedraagt ruim 1.909, waarvan 8 procent exoten (oorspronkelijk uit het buitenland). Hiervan komen 1284 soorten in de Nederlandse Noordzee voor, waarvan 6 procent exoten.