Uit een nieuwe archeologische vondst in Marokko blijkt dat de eerste Homo Sapiens 280.000 tot 350.000 jaar geleden al leefde. 

Eerder werd aangenomen dat de Homo sapiens, de mensensoort, 200.000 jaar geleden is ontstaan in Ethiopië. De gevonden menselijke resten tonen aan dat er veel eerder ook al Homo sapiensen leefden, maar dan in Marokko.

In een grot ten westen van Marrakesh zijn fossiele botresten gevonden die de opzienbarende ontdekking staven. De vondst indiceert dat de Homo sapiens niet plots is ontstaan in Ethiopië maar zich geleidelijk heeft ontwikkeld en verspreid over heel Afrika.

Dat schrijft het onderzoeksteam van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig in de nieuwste editie van het vakblad Nature.

Primitief brein

Volgens de onderzoekers duiden de fossielen op een simpele Homo sapiens. Net als alle moderne mensen had hij een klein gezicht, een grote kin en dunne wenkbrauwen. Het verschil is dat deze Homo sapiens een platte lange schedel heeft waarin een groot, vrij primitief brein moet hebben gezeten.

"We zien hier de wortels van onze soort", meent onderzoeksleider Jean-Jacques Hublin. "Het gezicht was al modern. Deze fossielen geven aan dat het verhaal van onze soort vooral gaat over de evolutie van ons brein."

Homo naledi

In mei werd bij een andere archeologische ontdekking ook al de geschiedschrijving herschreven. Zuid-Afrikaanse wetenschappers onthulden dat er tegelijk met de vroegste moderne mensen ook andere wezens samen leefden met de Homo sapiens.

De Homo naledi was ongeveer 150 centimeter lang, liep rechtop en had een brein ter grootte van een sinaasappel, ongeveer een derde van het onze. De primitieve mensachtige begroef overleden soortgenoten waarschijnlijk in grotten onder de grond

Volgens de onderzoekers laten de vondsten zien dat er een veel grotere diversiteit van mensensoorten bestond aan het einde van het geologische tijdvak het Pleistoceen dan voorheen werd aangenomen.