Wetenschappers hebben in Australië een fossiel ontdekt van het oudste organisme dat ooit op land is aangetroffen.

Het gaat om de resten van een micro-organisme dat is gevonden in afzettingen van een warmwaterbron die 3,48 miljard jaar geleden te vinden was in de Australische regio Pilbara.

De vondst bewijst dat de eerste levensvormen op land 580 miljoen jaar eerder ontstonden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Mineraal

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen bij opgravingen in de Dresser-formatie in het westen van Australië, een rotsvlakte die ongeveer 3,5 miljard jaar geleden werd gevormd. Het nieuw ontdekte organisme is ontstaan op land. Dat blijkt uit de aanwezigheid van het het mineraal geyseriet. Deze stof ontstaat alleen in de buurt van zoetwaterbronnen met een zeer hoge temperatuur.

Het oudste bewijs van microbieel leven tot nu toe was een fossiel van een organisme met een leeftijd van ongeveer 2,9 miljard jaar oud, dat is aangetroffen in Zuid-Afrika.

Mars

"Onze bevindingen laten zien dat het leven op land veel eerder ontstond dan altijd werd aangenomen", verklaart hoofdonderzoekster Tara Djokic op de nieuwssite van de Universiteit van New South Wales.

De ontdekking heeft mogelijk ook gevolgen voor het onderzoek naar leven op Mars. "Als levensvormen op aarde zo lang bewaard blijven in warmwaterbronnen op aarde, is de kans groot dat op Mars ook sporen van leven zijn te vinden in dezelfde soort bronnen", aldus Djokic.