In de wateren voor de Europese kust leven zo'n anderhalf miljoen walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Deze laatste twee soorten komen het vaakst voor in wateren ten westen van Europa.

Onderzoekers van negen Europese onderzoekinstituten voerden vorige zomer een telling uit in een gebied vanaf de Straat van Gibraltar bij Spanje tot aan de Noorse Zee bij Noorwegen. Namens Nederland deed Wageningen Marine Research van de Universiteit Wageningen mee. 

Uit de telling, die eerder werd uitgevoerd in 1994 en 2005, blijkt dat het aantal bruinvissen, witsnuitdolfijnen en dwergvinvissen de afgelopen 22 jaar stabiel is gebleven. Onderzoekster Meike Scheidat spreekt van "voorzichtig goed nieuws". Ondanks bedreigingen als overbevissing en de bouw van windmolenparken in zee is geen sprake van een negatieve trend.

De onderzoekers hebben niet voldoende cijfers om een daling of stijging in beeld te brengen van het aantal walvissen dat voorkomt voor de Europese kust. Wel blijkt uit de telling dat voor de kust van Spanje zo'n achttienduizend vinvissen zijn geteld. Dit is naast de blauwe vinvis de grootste walvissensoort ter wereld.

Bruinvissen

In het Nederlandse deel van de Noordzee is vooral de witsnuitdolfijn, dwergvinvis en bruinvis gezien. De eerste twee soorten zijn in Nederland niet zo bekend.

De bruinvis heeft zijn leefgebied de afgelopen jaren verlegd naar het zuiden, stellen de onderzoekers vast. De dieren leven nu vooral ten noorden en oosten van de Deense kust. Hoe dit komt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk is dat de bruinvis de vispopulatie richting het zuiden heeft gevolgd.

"Bruinvissen zijn in principe alleseters." zegt Scheidat. "Waarom ze zijn verhuisd weten we nog niet. Mogelijke oorzaken zijn overbevissing of klimaatverandering." Ook de Nederlandse Noordzee is de afgelopen jaren belangrijker geworden voor de soort. Goede bescherming is daarom essentieel, aldus de onderzoekers.