Het kabinet vindt dat de lading van het in 1740 vergane VOC-schip De Rooswijk mag worden geborgen. De berging zal plaatsvinden van juli tot oktober door een internationaal team dat alle vondsten direct op de kade tentoon zal stellen.

Jet Bussemaker, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zegt dinsdag in het AD dat De Rooswijk een "tijdcapsule" is.

Volgens Bussemaker biedt het schip "een unieke doorkijk naar het verleden". "De archeologische informatie die we uit dit wrak kunnen halen, is uitermate waardevol om deze periode in de geschiedenis te duiden."

De Rooswijk zonk bij het Britse Kent in januari 1740 nadat het voor de kust op een zandbank was gelopen. Aan boord was een grote lading zilveren staven en munten. Er werd al eerder een gedeelte van de lading geborgen, maar nu wordt de hele lading naar boven gehaald.

De inventaris van het schip moet vooral meer inzicht geven in de organisatie van de zeevaart in de achttiende eeuw.

Beschermd

De Rooswijk is een beschermd wrak volgens het Verdrag van Malta. De resten worden onder meer bedreigd door natuurlijke omstandigheden (stroming, schuivende zandlagen), maar ook door duikers die een kijkje nemen.

​Het schip werd gebouwd in 1737 in Amsterdam, voor de Kamer van Amsterdam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op 8 januari 1740 vertrok De Rooswijk voor haar tweede reis en strandde op de Goodwin Sands. De bemanning kwam om.