Op aarde zijn 60.025 verschillende soorten bomen te vinden. Het gebied met de meeste verschillende bomen is Brazilië. Daar groeien 8.715 verschillende soorten. 

Het uiterste noorden van Noord-Amerika telt het kleinste aantal soorten: veertienhonderd. Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Sustainable Forestry.

De wetenschappers vergeleken lijsten van boomsoorten die in de loop van honderden jaren zijn opgesteld in verschillende landen. Ze maakten gebruik van gegevens van de organisatie Botanical Gardens Conservation International, die wereldwijd vijfhonderd afdelingen heeft. 

Een verrassende uitkomst van de studie is dat 58 procent van alle getelde boomsoorten slechts in één land voorkomt. Deze soorten zijn daardoor zeer kwetsbaar. In totaal worden driehonderd boomsoorten direct met uitsterven bedreigd. Van deze bomen zijn minder dan vijftig exemplaren geteld in het wild. 

Zo zijn er van de soort Karomia gigas nog maar zes individuen te vinden in een afgelegen gebied in Tanzania. Ook de dennenboom Widdringtonia whytei is bijna uitgestorven. Er zijn alleen nog enkele exemplaren te vinden in Malawi, dat de boom heeft geadopteerd als nationaal symbool.

Bescherming

De wereldwijde studie naar boomsoorten is volgens hoofdonderzoeker Paul Smith een grote doorbraak. De lijsten met soorten uit verschillende regio's waren nooit eerder samengevoegd.

"Het digitaliseren en combineren van deze gegevens is het resultaat van eeuwen werk", aldus Smith op BBC News. "Nu we precies weten in welke landen de bedreigde boomsoorten nog voorkomen, kunnen we beter inschatten waar we actie moeten ondernemen om bomen te beschermen."