Dorpsbewoners in het noorden van Engeland sneden tijdens de middeleeuwen hun overledenen geregeld aan stukken om te voorkomen dat zij later uit hun graf zouden opstaan. 

Dat hebben archeologen ontdekt, zo schrijft The Guardian. De opmerkelijke gebruiken hebben zich in dorpen in het graafschap Yorkshire voorgedaan. 

Dorpsbewoners waren bang dat de doden rond zouden gaan lopen en de levenden iets aan zouden doen. 

Botresten

In de studie, die maandag wordt gepubliceerd, staat beschreven hoe de archeologen 137 botresten hebben onderzocht. De resten dateren van de elfde eeuw tot de veertiende eeuw. 

De brandvlekken op en breuken in de botten, duiden er volgens de onderzoekers op dat de lichamen opzettelijk verminkt werden. 

"Als we gelijk hebben, is dit het eerste archeologische bewijs voor dit gebruik", zegt bioloog Simon Mays. "Het geeft een inkijk in de donkere kant van de middeleeuwen en laat zien hoe anders de Middeleeuwen waren."