Een diepe sleuf graven, het fijne zand weghalen en dat vervangen door grofzand kan mogelijk de oplossing bieden bij het aanpakken van dijkverzwakkingen in Nederland, denkt Leo Voogt, hoofd dijktechnologie bij kennisinstelling Deltares in Delft.

Hij presenteert zijn vinding 'Grofzand Barrière', die binnenkort in de praktijk wordt getest, donderdag.

"Met onze nieuwe techniek voor dijkversterking wordt voorkomen dat het onder de dijk doorstromende water fijn zand meevoert, waardoor de dijk kan bezwijken. Het grove zand kan juist niet wegspoelen", zegt de dijkexpert.

"Toen wij hier opkwamen dacht ik: dit moet al honderd keer eerder zijn bedacht, het idee is zo simpel. Maar hier is nooit over nagedacht. En het werkt gewoon!", vervolgt hij.

Praktijk

De nieuwe methode werkt volgens Voogt op laboratoriumschaal perfect. Over ongeveer een jaar moet duidelijk zijn of de techniek van het Delftse instituut ook in de praktijk werkt. Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut dat regelmatig wordt ingeschakeld voor advies aan de overheid.

De komende jaren moeten ruim 1.000 kilometer aan dijken in heel het land worden versterkt. De techniek van Deltares, gesubsidieerd door Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, zou geschikt moeten zijn om een belangrijk deel hiervan te versterken.