Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat wetenschap nog meer ten goede komt aan de praktijk van de economie en de samenleving. Hij neemt een reeks maatregelen om wetenschappers tot die zogeheten valorisatie aan te moedigen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Onderzoekers die kunnen aantonen dat hun eerdere onderzoeksresultaten aan de praktijk ten goede zijn gekomen, krijgen voortaan gemakkelijker subsidie. Het moet niet alleen meer gaan om wat een wetenschapper heeft geschreven, vindt Dekker.

Verder looft Dekker onder meer een jaarlijkse 'nationale valorisatieprijs' uit voor een wetenschapper die uitblinkt in het maatschappelijk benutten van zijn kennis. Voor promovendi die hun onderzoek doen binnen een bedrijf trekken de universiteiten, het bedrijfsleven en subsidieverdeler NWO 10 miljoen euro uit.

Ook kunnen wetenschappers die zelf een bedrijf willen beginnen voortaan op meer hulp van de universiteiten rekenen.

De universiteiten hebben steeds meer oog voor het belang van valorisatie, stelt Dekker in de donderdag verstuurde brief. Aanvankelijk waren veel wetenschappers nog huiverig dat bijvoorbeeld abstract fundamenteel onderzoek in het gedrang zou komen door de eis van onmiddellijk maatschappelijk rendement.