Zaterdag 21 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Adoptie

Mensen onthouden spraakklanken uit eerste maanden babytijd

Mensen leren en onthouden spraakklanken die ze horen tijdens de eerste maanden van hun leven. Het is voor adoptiekinderen daarom makkelijker om later hun moedertaal op latere leeftijd te leren.
Door NU.nl

Baby's beginnen veel eerder met het leren en opslaan van de spraakklanken dan werd gedacht, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De resultaten worden woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Royal Society Open Science.

Onderzoekers hebben zich gericht op geadopteerde Koreanen in Nederland. Voor de studie zijn 29 inmiddels volwassen deelnemers en net zoveel controle-proefpersonen bestudeerd.

De proefpersonen kregen Koreaanse klanken te horen die voor buitenstaanders niet of nauwelijks te onderscheiden zijn. De uitspraak van die personen werd daarna beoordeeld door Koreanen.

De adoptiekinderen verbeterde hun uitspraak tijdens de cursus van twee weken veel sneller dan de andere deelnemers. Ook bereikten ze uiteindelijk een hoger niveau.

Adoptie

Uit het onderzoek blijkt dat het moment van adoptie geen rol speelt in de taalvoorsprong, zegt onderzoeker Mirjam Broersma. "De helft van onze deelnemers was jonger dan zes maanden op het moment van adoptie, de anderen ouder dan zeventien maanden. Beide groepen doen het decennia later even goed qua uitspraak."

De onderzoekers hebben gekozen voor Koreanen, omdat er tussen 1970 en 1988 ruim vierduizend Koreanen in Nederland werden geadopteerd. Broersma verwacht dat de resultaten voor alle talen gelden.

Aanbevolen artikelen