De opwarming van de aarde voltrok zich begin deze eeuw niet op een langzamer tempo dan daarvoor, zoals lang werd aangenomen. Dat blijkt uit een nieuwe studie.   

De boeien in zee die sinds de eeuwwisseling steeds vaker bij klimaatonderzoek worden gebruikt om de temperatuur van zeewater te meten, hebben waarschijnlijk een kleine meetafwijking.

Daardoor leek het ten onrechte alsof de temperatuur van de wereldzeeën sinds 1998 minder snel steeg. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances.

Schepen

De wetenschappers van de Universiteit van Californië analyseerden alle metingen van de zeewatertemperatuur sinds 1950.

Tot 1998 werden deze metingen vooral verricht met meetinstallaties op schepen. Daarna werden deze systemen op steeds meer plaatsen vervangen door boeien in zee met sensoren en thermometers. Uit de analyse van de wetenschappers blijkt dat deze boeien zorgen voor een vertekend beeld van de zeewatertemperatuur.

De geregistreerde temperaturen van de zeeboeien liggen gemiddeld genomen 0,06 graden Celsius lager dan de metingen van de oude systemen op schepen, zelfs als ze in dezelfde gebieden liggen. Uit een correctie op de metingen blijkt nu dat de gemiddelde temperatuur van het zeewater in de laatste 15 jaar met 0,12 graden steeg en niet slechts met 0,06 graden.

Daarmee verloopt de opwarming van de aarde sinds 2000 op vrijwel hetzelfde tempo als daarvoor.

Samenvoegen

Volgens hoofdonderzoeker Zeke Hausfather zijn de afwijkingen in de metingen niet onlogisch. "Klimaatonderzoekers moeten gegevens samenvoegen uit verschillende instrumenten", verklaart hij op nieuwssite Phys.org. "Dat leidt tot veel afwegingen over hoe zwaar je bepaalde metingen meerekent ten opzichte van andere."

Vorig jaar verscheen er ook al een studie waaruit bleek dat de opwarming van de aarde geen pauze doormaakt, uitgevoerd door het Amerikaanse instituut voor klimaatonderzoek NOAA. 

Dit onderzoek werd destijds met veel scepsis ontvangen, omdat de conclusies onverwacht waren. "Maar de mensen van NOAA hadden gelijk", aldus Hausfather.