De verbetering van de dijk tussen Delfzijl en Eemshaven is dinsdag officieel begonnen. De dijk moet de eerste aardbevingsbestendige dijk van Nederland worden.  

De dijk van 12 kilometer lang wordt hoger en breder gemaakt. Versteviging van de dijk is volgens het waterschap Noorderzijlvest nodig door hogere waterstanden, bodemdaling en door aardbevingen die veroorzaakt worden door gaswinning in de regio.

De dijk gaat 180 miljoen euro kosten. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) betaalt een deel hiervan. Het werk moet voor 2020 klaar zijn.

In heel  Nederland moet de komende jaren ruim 1000 kilometer aan dijken langs kust, rivieren en meren onder handen worden genomen wegens de klimaatverandering en stijging van de zeespiegel.