Mensen in de steentijd aten zeker 55 soorten planten, zo blijkt uit een opgraving in Israël. 

Op het menu van de steentijdmens stonden onder meer distels, waterlelies, cypergrassen en geroosterde eikels.

Het menselijk dieet in de steentijd was daarmee veel gevarieerder dan tot nu toe werd aangenomen.

Dat melden Israëlische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Vallei

De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door plantresten (zie foto) te analyseren in verschillende grondlagen van Gesher Benot Ya’aqov, een vallei langs de Jordaan waar 780.000 jaar geleden primitieve mensen van de soort Homo erectus leefden.

De wetenschappers vergeleken de plantsoorten uit de periode waarin de vallei door mensen werd bewoond met plantresten uit de tijd daarvoor. Zo ontstond er een lijst van tientallen planten die waarschijnlijk door de mensen uit de steentijd zijn meegenomen naar hun nederzetting. 

De bewoners van het steentijddorp aten volgens de wetenschappers niet alleen de planten zelf, maar ook plantwortels, noten, vruchten en zaden. Verder zijn bij eerdere opgravingen in Gesher Benot Ya’aqov resten van kampvuren gevonden, waarin mogelijk eikels zijn geroosterd. 

Vlees

Hoofdonderzoeker Naama Goren-Inbar verbaast zich over het gevarieerde menu. "Het moderne menselijke dieet is behoorlijk beperkt als je het vergelijkt met wat deze vroege mensachtigen aten", verklaart hij op nieuwssite New Scientist.

De steentijdmensen namen bijvoorbeeld opvallend veel waterplanten mee naar hun woonplaats. "We waren verrast door hoe veel planten er uit een nabijgelegen meer kwamen. We hebben zeker tien soorten waterplanten gevonden die hier in de prehistorie voorkwamen, maar nu niet meer."   

Tot nu toe werd door archeologen vooral de aanwezigheid van vlees benadrukt in het 'steentijddieet'. In veel oude nederzettingen zijn botten van dieren als buffels en beren aangetroffen. Volgens Goren-Inbar is er veel minder bekend over het plantaardige voedsel uit de steentijd, omdat veel plantresten al zijn vergaan.