In Nederland zou er vaker overgegaan kunnen worden tot het doen van lijkschouwingen. Dat zegt patholoog Judith Fronczek, die donderdag promoveert op het onderwerp aan de VUmc in Amsterdam.

Artsen vertrouwen soms te veel op hun eigen aannamen over iemands dood. Door moderne andere technieken is volgens de promovenda ook ten onrechte de gedachte ontstaan dat een lijkschouwing vaak overbodig is.

Die moderne technieken blijken volgens haar echter lang niet altijd voldoende om doodsoorzaken vast te stellen. En van de gegevens uit lijkschouwingen kunnen we juist extra leren voor de toekomst.

Ook voor de familie kan het belangrijk zijn, bijvoorbeeld als er een erfelijke aandoening in het spel blijkt te zijn. Verder kan een obductie (inwendig onderzoek red.) van betekenis zijn voor nabestaanden van mensen met een onduidelijke doodsoorzaak, om bijvoorbeeld  zelfmoord uit te sluiten.

Fronczek pleit ook voor meer geld voor obducties.