Meer dan honderd wetenschappers uit 28 landen waarschuwen voor het verlies van zeegras in ondiepe delen van de oceanen. 

De wetenschappers hebben een verklaring getekend waarin ze regeringen oproepen om de planten te beschermen tegen menselijke activiteiten, zoals scheepvaart en vervuiling van het water. Dat meldt BBC News.

Zeegrassen zijn planten die in ondiepe delen van de wereldzeeën groeien. De grassen bieden beschutting en voedsel aan vissen en andere waterdieren. Jaarlijks neemt de wereldwijde hoeveelheid zeegras met ongeveer 2 procent af, zo is gebleken uit eerdere onderzoeken.

De planten verdwijnen op veel plaatsen doordat de waterkwaliteit afneemt als gevolg van scheepvaart en het lozen van afval in zee. Op termijn kunnen een groot aantal vissoorten in deze wateren uitsterven. Vooral in ontwikkelingslanden dreigen veel vissers daardoor hun werk te verliezen.  

Zeepaardjes

"Het verdwijnen van zeegras zet het levensonderhoud van miljoenen mensen op het spel, en zal leiden tot grotere armoede", schrijven de wetenschappers in de verklaring.

Ook zeldzame diersoorten zoals groene schildpadden en zeepaardjes worden bedreigd door het verlies van zeegras. Op dit moment bestaat er nog geen internationale wetgeving om de waterplanten te beschermen.