De Kreekrug in het Noord-Hollandse Assendelft is op de monumentenlijst gezet. Het is een overblijfsel van een kreek uit de prehistorie. 

In de prehistorie slibden de kreken dicht en raakten overwoekerd met veen. Door de ontginning van de Zaanstreek is het veen verdwenen en kwamen de kreken weer tevoorschijn.

''Bij monumenten denken mensen snel aan gebouwen, maar deze Kreekrug is van grote waarde en dient daarom beschermd te worden. Deze Kreekrug is namelijk in de Zaanstreek, mogelijk zelfs in heel Noord-Holland, het laatst overgebleven zichtbare deel van het prehistorische krekenlandschap. Waarschijnlijk zijn rondom de Kreekrug resten van menselijke activiteiten uit de IJzertijd en Romeinse tijd bewaard gebleven'', aldus wethouder Addy Verschuren (Monumenten).