Zeven inheemse bijensoorten op Hawaï zijn door de Amerikaanse regering op een lijst van bedreigde diersoorten geplaatst. 

Het gaat om enkele bijensoorten van het geslacht Hylaeus longiceps, die alleen op Hawaï voorkomen.  

Het is voor het eerst dat bijen in de Verenigde Staten tot een beschermde diersoort zijn verklaard.

Varkens

De nesten van de Hawaïaanse bijen worden onder meer bedreigd door dieren die van nature niet op het eiland voorkwamen, zoals varkens en rode vuurmieren. Ook hebben de dieren te lijden onder bosbranden en de verstedelijking van het eiland. 

Bijen van het geslacht Hylaeus longiceps komen op meer plaatsen in de wereld voor, maar de soorten die worden bedreigd op Hawaï zijn uniek.   

Planten

De insecten zijn volgens onderzoeker Sarina Jepson van natuurorganisatie The Xerxes Society cruciaal voor de bestuiving van lokale planten.

In theorie is het mogelijk dat andere soorten de bestuivingswerkzaamheden van de inheemse bijen zullen overnemen als ze verdwijnen. Maar de kans is groot dat bepaalde planten op Hawaï zullen uitsterven als ze niet meer worden bezocht door de bedreigde soorten.

De wetenschappers van Xerxes Society lobbyen dan ook al jaren bij de Amerikaanse overheid om de bijen op de lijst van beschermde diersoorten te krijgen. "Het is goed om te zien dat het nu eindelijk is gelukt", verklaart Jepson op BBC News.