De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) doen het niet goed als het gaat om het begeleiden, voorlichten en faciliteren van studenten met een beperking.

Dat blijkt uit een rapport dat het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) heeft opgesteld op basis van de jaarlijkse Nationale Studentenenquête (NSE). Het zijn de enige universiteit en hogeschool die op dit vlak een onvoldoende scoren.

Volgens het studentenblad Folia scoren beide onderwijsinstellingen al jaren onvoldoende op dit gebied. Kleine hogescholen en universiteiten doen het op dit vlak veel beter, blijkt uit de enquête.

Boven aan de lijst met onderwijsinstellingen die goed omgaan met studenten met een beperking, staan de hogescholen TIO in Amsterdam, IVA in Driebergen en Driestar in Gouda. Bij de universiteiten staat Wageningen Universiteit boven aan deze positieve lijst.

Psychisch en lichamelijk

Studenten met een beperking is in het onderzoek gevraagd of zij bij hun studie last ondervinden van hun handicap. Ook is hen gevraagd of de universiteit of hogeschool helpt om deze problemen op te lossen. Het gaat om zowel beperkingen van psychische als lichamelijke aard.

Volgens het CHOI is het belangrijk dat onderwijsinstellingen zich harder inzetten om deze groep studenten te helpen, omdat het aantal studenten met een beperking blijft toenemen.