In het middeleeuwse stadsdeel Polsbroek in Zutphen zijn enkele urnen uit de bronstijd (1200 - 1100 voor Christus) opgegraven. Volgens de gemeentelijke archeologen vormen de urnen het bewijs dat Zutphen al in de prehistorie werd bewoond. 

Daarvan waren nooit eerder resten gevonden, zegt gemeentearcheoloog Michel Groothedde.

In de Halvemaanstraat in Polsbroek zijn oude panden gesloopt. Voor er nieuwbouw komt onderzoeken archeologen de bodem. Eerder troffen de gravers vuurstenen gereedschap van circa 8000 jaar voor Christus aan. Dat is waarschijnlijk achtergelaten door rondtrekkende jagers/verzamelaars.

De 3200 jaar oude urnen zijn gevonden op wat een kleine begraafplaats geweest moet zijn, aldus Groothedde. In urnen werd de as van een dode begraven. Dergelijke prehistorische urnen zijn een enkele keer eerder in Nederland en elders in Europa gevonden. Die van Zutphen behoren tot de oudste.